Νέα • Σελίδα 2 από 2 • Κατασκευή , ανακαίνιση , παθητικό σπίτι, μελέτη, επίβλεψη, διαχείριση τεχνικών έργων , νομιμοποίηση αυθαιρέτων | Τεχνική εταιρεία AGS Engineering

How To Build A Construction Plan

Ομαδική εργασία στις ανακαινίσεις μειώνει το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης

Learn how to market your contractor business professionally. In depth knowledge of attracting clients with online marketing strategies and deep thinking about who you want your clients to be.

The housing industry has proceeded at a red-hot pace for several years running. An all-time record was set in 1998, when 886,000 new-site single family homes were sold. That represented a 10% gain from the robust total of 804,000 homes sold in 1997, and an 8.1% rise from the prior record of 819,000 units in 1977. Single-family housing construction accounted for $48 million of the total $125 million generated in the industry.

Read more

Construction Honored with AGC Builders

Last night, Construction was honored to accept a Best Builders Award from the Associated General Contractors of Vermont for the construction of the $31.3 million Vermont Public Health Laboratory. There is so much to celebrate about this project – from both a construction and community perspective – and it was so gratifying to have that impact formally recognized in the contracting community.

Read more

Construction Forklift Buyers Guide

A forklift used at one construction site might not be the best for another. Specific construction tasks vary, as do weight and size needs. Terrain and environmental factors can make a difference when it comes to the effectiveness of your forklift. A forklift buyers guide like this can help you find the right forklift for your needs.

Read more